Bakgrund

Lasse Kjellberg, kort bakgrund

Några referensföretag

 • Sapa Profiler
 • Kungsörs Mekaniska Verkstad
 • Kinda Lärcentrum, Allhamra Teknikcollege
 • Lernia
 • Hultafors
 • Bulten
 • Linköpings Universitet
 • Montico
 • Skärteknikcentrum i Sverige
 • Sandvik Coromant
 • Motala Verkstad

Utbildning och certifiering hos Skärteknikcentrum

Jag har ägnat nästan hela mitt yrkesverksamma liv åt produktionsteknik och skärande bearbetning i olika former. Från sommarjobb under skoltiden, via universitetsstudier och olika arbetsplatser. Förutom universitetsstudier inom produktionsteknik ägnade jag också några år vid Linköpings Universitet åt forskning och utbildning inom området. Under yrkeskarriären har jag fått möjligheten att fördjupa mig inom många fält inom produktionen i verkstadsindustrin, både i Sverige och utanför rikets gränser. Skärteknik, skärande bearbetning, produktionsteknik, beredning, produktionsledning, verktyg, verktygsadministration, maskininvesteringar är några områden jag arbetat med. Ett specialområde är borrning, särskilt långhålsborrning. Jag har också erfarenhet av teknikdokumentation och framställning av kataloger. Utbildning, jag har arbetat med utbildning inom produktionsteknikområdet och där främst skärande bearbetning. Allt ifrån grundläggande utbildning till specialistutbildningar. Både teoretiska kurser och kurser med mycket praktikinslag. En kurs ger ofta en större nytta om teori och praktik blandas. Det är också en fördel att utbildningen skräddarsys till den aktuella målgruppen. Jag har erfarenhet av att hålla kurser på både svenska och engelska.

Jag jobbar numera också åt Skärteknikcentrum i Sverige. Bland annat med utbildning och certifiering/validering. för mer info se SKTC:s hemsida

    www.sktc.se


"Det går alltid att ytterligare optimera och förbättra en skärteknisk process, detta kan ske genom ändrade metoder eller fördjupade kunskaper"